Ohlasy 2014

Vážený pane Jardo,
vyzařujete nesmírně pozitivní energii, sílu, zkušenost a pozitivitu, navíc neotřelým způsobem předkládáte učební látku ve velmi praktické podobě. „Vyděržaj pioněr“. Ještě hodně širší a větší Vaši pozitivní energie. Petr Janda manažer


Pane Pávku,
jako lektor jste velmi dobrý a oceňuji Vaše životní příběhy, elán, zkušenosti a pozitivitu. Děkuji za pozitivní přínos pro mne a pro naši společnost.

Aleš Spáčil
HR manažer


2.5.2014

Vážený pane Pávku,
Vaše semináře nejsou nudné, vycházejí z praxe a proto jsou moc zajímavé. Děkuji opět za skvělý a podrobný výklad.

Petra Rožánková
předák


Vážený pane Jardo,
vynikající podrobný a zajímavý výklad. Takto jsem nikdy neviděl vést seminář o stresu a syndromu vyhoření. Moc mne zaujaly Vaše relaxační cviky od pana Tichanovského. Děkuji.

Pavel Kalina
předák


Pane Jardo,
celá Škola osobnostního rozvoje I je koncepčně velmi dobře utvořena. Máte to prostě zmáklé. Je vidět, že jste chlap z fabriky. Ondra Kubíček mistr

29.4.2014

Pane Jardo,
líbí se mi, že víte, o čem mluvíte a že máte všechno odžité a že je to z praxe.

Richard Břenek
předák


Pane Jardo,
líbí se mi, že nejste učitel nebo psycholog, ale že jste chlap z fabriky. Všecko dobré. Děkuji.

Miroslav Kubíček
předák


Vážený pane Jardo,
na Vašich seminářích se mi líbí hlavně praktičnost a užitečnost výkladu. Jaroslav Kalina předák 28.4.2014 Pane Jardo, na Vašich seminářích oceňuji nejvíce příklady ze života a vlastní zkušenosti. Moc se mi líbí flexibilita u témat a Vaše odborná připravenost. Děkuji za všechny vědomosti a odbornost, kterou se nám na Vašich seminářích pokoušíte předat.

Bedřich Drda
mistr


Vážený pane Jardo,
Vaše semináře jsou pro mne velmi přínosné a zajímavé. Hlavně oceňuji, že víte, o čem mluvíte z hlediska své praxe dělníka, mistra i ředitele. Přeji i nadále skvělou práci. Děkuji Vám

Petr Stanislav
mistr


Vážený pane Jardo,
už asi poslední půlrok se snažím změnit – myslet pozitivně. Na sociální síti Facebook jsem ve skupině zvané „Pozitivní myšlení“. To mne hodně nakoplo. Musím říct, že to funguje a že mluvíte o hodně informacích, které jste zažil ve svém životě a má to pro mne velmi praktický přínos

Jiřina Rašková
mistrová


Pane Jardo,
nejvíce si cením životních zkušeností Vás, coby lektora, které jsou převedené do vyučovací formy těchto Vašich seminářů Školy osobnostního rozvoje II. Velice záživné bylo, jakým způsobem se vyjadřujete. Jste velice svérázný a pozitivní. Děkuji za příjemně strávený den na Vašem semináři a za všechny dny se zářivým vyprávěním a chutným občerstvením.

Anna Mairingerová
mistrová


24.4.2014

Pane Jardo,
na semináři se mi líbilo natočení videa, kde jsme mohli vidět na vlastní oči svoji presentaci a také oceňuji, že na Vašich seminářích může každý vyjádřit svůj názor. Děkuji za vše.

Richard Dluhoš
mistr


Vážený pane Pávku,
na semináři mne nejvíce zaujala metoda dosahování cílů metodou postupných úspěchů s využitím teorie nejužšího místa a teorie siločar. Oceňuji týmovou spolupráci při cvičeních a praktických příkladech. Velice pozitivně hodnotím celkové kolektivní pojetí semináře a týmovou práci. Děkuji.

Jiří Malchárek
mistr


Pane Pávku,
líbila se mi presentace jednotlivých týmů – možnost posunu vpřed. Otevřenost a vzájemná komunikace. Díky.

Karin Antošová
mistr


Vážený pane Pávku,
na Vašich seminářích se mi nejvíce líbí aktivní zapojení všech účastníků, praktické řešení pracovních problémů s možnosti využití týmové práce – zlepšení – KAIZEN.

Jana Lazecká
HR manažer


17.4.2014

Pane Jardo,
opět úžasný seminář nabitý zkušenostmi a suprovým projevem. Člověk poznává sám sebe a vidí, jak bojovat se sebou samým. Všechny semináře pro mne byly přínosem. Troufám si říct, že semináře změnily můj život, což potvrzuje i můj kolektiv na mě směně. Děkuji Vám.

Kamila Seiplová
mistr


Vážený pane Pávku,
oceňuji precisní připravenost a pohotové jednání. Školu osobnostního rozvoje považuji za velmi přínosnou a praktickou. Osobně se těším na Školu osobnostního rozvoje II. Ať se Vám daří. Děkuji Vám.

Milan Biaček
mistr


Vážený pane Jardo,
jako vždy super a doufám, že budeme dále pokračovat. Už teď se těším na Vaše praktické historky a výklad, který mi pomáhá řešit problémy ve svém týmu a kolektivu. Vaše semináře považuji za velmi přínosné a pozitivní.

Alena Kotková
mistr


Pán Jardo,
ďakujem za príjemne a prínosne strávený čas. Ste skvelý chlap.

Peter Michalina
mistr


16.4.2014

Pane Pávku,
ukázky Vaší výuky byly „dost dobré“. Jste velice přesvědčivý. Možnosti naši spolupráce jsou široké – můžete přispět v naší firmě uvědomění si rolí jednotlivých mistrů a společně můžeme budovat pracovní a firemní nový level kultury. Miroslava Jeřábková HR manažer


Pane Pávku,
jednáte velice energicky a zároveň se dobře posloucháte. Styl výuky bude určitě přínosný, preferuji Vaše znalosti a zkušenosti z praxe. Vidím naši spolupráci v oblasti Školy osobnostního rozvoje pro vedoucí pracovníky, kteří ještě na takovém semináři a výuce nikdy nebyli.

Martina Vojtková
HR manažer


Pane Pávku, na ukázce Vaší výuky se mi líbí praktičnost a realizace do praxe. Zacílení vidím pro všechny skupiny v naší firmě. Oceňuji životní a pracovní zralost.

Josef Birtus
HR manažer


15.4.2014

Pane Jardo,
děkuji za skvělou presentaci dnešního tématu. Vše bylo řečeno jasně a srozumitelně. Struktura efektivní presentace a její vyzkoušení před kamerou a publikem na mne hluboce zapůsobila. Byl to také nejtěžší seminář z celé Školy osobnostního rozvoje. Děkuji

Věra Čadkosová
manažer


Vážený pane Jardo,
na první pohled jednoduchý seminář, avšak z vlastní zkušenosti – velice těžké. Rozhodně jeden z nejtěžších seminářů ze Školy osobnostního rozvoje. Zároveň pro mne nejpřínosnější. Korekce lektora vůči zúčastněným velmi konkrétní a velmi solidní s uvedením pozitivních i negativních stránek presentace, avšak s velmi citlivým přístupem. Děkuji

Dagmar Rozehnalová
manažer


Vážený pane Pávku,
vidět sám sebe, ostatní ohodnocení, poznatky k presentacím, zároveň praktická upozornění k neverbální komunikaci jsou pro mne velice cenné. Zaujalo mne v podstatě vše od výkladu po poznámky a rozbor presentace. Hlavně děkuji za popis k projevům neverbální komunikace. Děkuji za ty změny, které jste s námi udělal, myslím si, že jsou vidět a že je to vidět i ve firmě.

Monika Dubcová
manažer