Základy týmové spolupráce v praxi ®

Cíl semináře:

Frekventanti budou schopni analyzovat svou osobnost jako manažera, pomocí testu zjistí, jaký styl vedení používají. Naučí se využívat i jiných stylů vedení dle potřeby a dle individuálního přístupu ke každému pracovníkovi. Naučí se pracovat s motivačními potřebami lidí a v neposlední řadě se naučí tyto poznatky aplikovat v praxi.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování stávající situace ve firmě
 • rozdíl mezi lídrem a odpovědným vedoucím
 • cesta lídrovství – cesta úspěšného vedení týmu
 • základní princip motivace
 • motivační stimuly v týmu
 • tým a týmové role, moje role v týmu
 • Maslowova pyramida potřeb
 • řešení konkrétních pracovních situací
 • návrhy na pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jaké jsou mé přednosti a nedostatky jako vedoucího pracovníka.
 • Je můj stávající styl vedení a řízení vhodný.
 • Co mám udělat, abych zvýšil účinnost svého řízení a vedení.
 • Jak správě určit roli jednotlivých členů týmu.
 • Jak vytvořit vhodné motivační prostředí pro svůj tým.