Krizové řízení týmu v praxi ®

Cíl semináře:

Frekventanti získají schopnost pracovat v krizových situacích a řídit úspěšně své týmy. Naučí se analyzovat příčiny krize a používat nástroje a pomůcky ke zvládání krize. Naučí se pracovat s motivačními potřebami lidí a v neposlední řadě se naučí tyto poznatky aplikovat v praxi.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování stávající situace ve firmě
 • krizové řízení týmu z hlediska mistra
 • postup zvládání krizových situací
 • krize přináší změnu, změna přináší bolest
 • krize jako šance pro pozitivní změnu
 • jednotlivé fáze krize
 • krize jako potenciál růstu
 • obrana proti stresu a relaxační techniky
 • řešení konkrétních pracovních situací
 • návrhy na pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jak zvládat vedení týmu v krizových situacích.
 • Rozdíl mezi krizovým a systémovým řešením.
 • Jak krizi přežít bez psychických a zdravotních problémů.
 • Jednotlivé fáze krize a možnosti jejich využití pro pozitivní růst.