Technická a odborná činnost

  • Během svého patnáctiletého působení v pozici technického poradce a odborného lektora jsem působil v cca 200 firmách, podnikatelských subjektech a státních institucích. Během této kariéry v oblasti andragogické činnosti a technického poradenství jsem absolvoval cca 1000 seminářů a poradenských dnů.
  • Mé působení zasahovalo převážně do oblasti automotive, těžkého, strojírenského, a stavebního průmyslu. Týkala se také dopravních, potravinářských a textilních firem. Vzhledem ke své praxi v oblasti těžkého průmyslu a vzdělání v oblasti tváření kovů je moji doménou také oblast kováren, sléváren, válcoven, hutí a ostatních oddělení těžkého průmyslu. Nedílnou součástí mého působení byly i masokombináty, pekárny, mlékárny a malé firmy různého zaměření. Praxi a osobní zkušenosti ve státní správě jsem zúročil na odborných seminářích pr oblast úředníků státní správy, Městské policie, Městských a Obecních úřadů.
  • Mimo andragogickou činnost se také úspěšně věnuji optimalizaci výrobních procesů prostřednictvím metod japonského průmyslového inženýrství. Tato odborně technická činnost je realizována přímo ve výrobních provozech a jejím cílem je optimalizace technologických toků, racionalizace výrobních nákladů a snižování zmetkovitosti výrobků.