Základy komunikačních dovedností v praxi ®

Cíl semináře:

Účastníci semináře budou schopni identifikovat okamžitý postoj svého komunikačního partnera v dané situaci, dále si účastníci uvědomí pravidla dodržování cíle rozhovoru a schopnost lépe zvládat konfliktní situace v komunikaci s důrazem na prosazení vlastního cíle.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování aktuální stávající situace ve firmě
 • základy efektivní komunikace
 • pozitivní komunikace, perzekuční manipulace
 • metoda „Otupení hrotu“
 • spolupráce a dosahování cílů
 • loajalita a firemní kultura
 • emocionální orientace komunikačního partnera
 • dodržování cíle rozhovoru, vyjednávání
 • metodika zvládání konfliktní situace
 • návrhy na konkrétní pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jak vyhodnotit svého partnera v komunikaci pro stránce emocionální orientace.
 • Jak dosáhnout plánovaného cíle rozhovoru nebo vyjednávání.
 • Jak zvládnout konfliktní situaci při komunikaci.
 • Jak efektivně naslouchat.