Zážitkové aktivity

Spojte příjemné s užitečným a uspořádejte své firemní vzdělávání v krásném prostředí Hrubého Jeseníku, v hotelu Holzberg v Suché Rudné. Nabízíme Vám možnost obohatit vzdělávací programy o novou dimenzi zážitkových aktivit. Informace o hotelu naleznete na webových stránkách www.holzberg-jeseniky.cz.

Seznámení se světem koní v JK Amír v Rudné pod Pradědem

Průvodce a instruktora Vám bude dělat Naděžda Knopová, která zajišťuje trénink a přípravu koní a jezdců pro soutěže všestrannost, drezurní a skokové závody v Jezdeckém klubu Amír. V roce 1998 získala titul Mistryně ČR ve všestrannosti, účastnila se Mistrovství světa mladých koní ve Francii. V roce 1999 byla vybrána jako dablérka herečky Milly Jovovich při natáčení historického velkofilmu Johanka z Arku. Má bohaté zkušenosti s výukou začátečníků i pokročilých jezdců v jízdě na koni, absolvovala zahraniční stáže ve stájích v Německu (r.1992) a v Belgii (r.1995).

Pod jejím odborným vedením získáte informace i praktickou zkušenost s tím, jak se domluvit s koněm, jak jej osedlat, vést, nauzdit, co je to lonžování. Podle svých možností a zkušeností můžete vyzkoušet, jaký je pohled na svět ze sedla koně, zda je skutečně tím nejkrásnějším. Pokročilí jezdci mají možnost na koni absolvovat vyjížďku do terénu nebo výukovou lekci jízdárenské práce.

Ochutnejte netradiční pobyt ve volné přírodě

Průvodce a instruktora Vám bude dělat Ing. Jaroslav Pávek, který praktické ukázky toho, jak si to užít a zároveň přežít v přírodě, doplní o poutavé vyprávění ze svých cest do divokých míst Číny, Tibetu, Kyrgyzstánu a Nepálu včetně videoprojekce.

Vyzkoušejte bosý životní styl – chůzi naboso

Můžete aktivně podpořit své zdraví a na vlastní kůži si vyzkoušet chůzi naboso po loukách a pláních v bezprostředním okolí hotelu Holzberg. Jedná se o několikakilometrové okruhy pokosených zatravněných pásů s krásnými vyhlídkami do okolí. Podmínkou pro uskutečnění je příznivé počasí.
Nejen v rámci této aktivity můžete navštívit rodinnou farmu „U Stromovouse“ a ochutnat z nabídky jejich domácích výrobků – vynikající kozí a kravské sýry, mléko, máslo, skvělý tvaroh, jogurt a další výrobky. Více informací naleznete na www.farma-u-stromovouse.webnode.cz