Základy prezentačních dovedností v praxi ®

Cíl semináře:

Účastníci semináře si definují své silné a slabé stránky prezentace, zdokonalí svůj projev díky správně zvolené struktuře a strategii prezentace, zaměří se na zlepšení práce s hlasem a objeví triky úspěšných rétorů. Celý seminář je provázen videotréninkem a rozborem projevu.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování aktuální situace ve firmě
 • struktura a příprava projevu
 • práce s hlasem, neverbální projev
 • verbální a neverbální komunikace
 • řeč těla v praxi
 • struktura efektivní prezentace
 • vedení výrobních porad
 • prezentace v týmu a na veřejnosti
 • projevy před různými skupinami
 • řešení konkrétních pracovních situací
 • návrhy na pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jak si připravit projev, struktura a technika projevu.
 • Jak pracovat s hlasem a na co si dát pozor při neverbálním projevu.
 • Jak přizpůsobit svůj projev různým skupinám posluchačů.
 • Důležitost neverbální komunikace a řeč těla.