Jak semináře probíhají

  • U všech seminářů pracuji s didaktickými pomůckami. Velice často používám videotrénink s následným rozborem zpětné vazby s důrazem na praktickou stránku výuky a jednoznačnou použitelnost všech nacvičovaných technik v praxi. Využívám také  netradiční metody, se kterými jsem se detailně seznámil na svých cestách po Tibetu a Číně, zvláště pokud se jedná o antistresové a relaxační techniky.
  • Nepatřím mezi lektory „Blikače“, kteří unavují účastníky semináře blikáním obrázků při prezentaci v PowerPointu. Při těchto prezentacích se sice dobře spí (někdy usne i lektor), ale člověk se většinou nic nenaučí. Snad se frekventant něco málo dozví, pokud to však hned nezapomene.
  • Semináře v mé podobě jsou velmi akční, účastníci jsou zapojováni do týmové spolupráce, střídají se ve vedení týmu. Velmi rád používám videokameru, kde konfrontuji posluchače na simulovaných scénkách s konkrétní pracovní a firemní problematikou. Při následném rozboru hledáme v diskusi společné východiska a řešení. Semináře jsou živé, akční, humorné a hlavně praktické.
  • Všechny semináře vycházejí z pracovní a životní zkušenosti lektora. Nepředávám a neučím nic, s čím bych  neměl osobní a pracovní zkušenost – v dobrém i ve zlém. Výukové metody jsou postaveny na velice jednoduchém „Principu primitivů“, což znamená mít své věci v pořádku, dělat věci jak nejlépe umím a používat zdravý selský rozum.