LEADERSHIP v praxi ®

Cíl semináře:

Dvoudenní seminář je zaměřen na posílení role manažera coby lídra se schopností využívat v maximální možné míře potenciálu všech členů a spolupracovníků týmu. Uchopuje vůdcovství jako hledání nových cest a řešení se zaměřením na efektivní dosahování cílů týmů s důrazem na užití vnitřní motivace, asertivní komunikace, delegování úkolů, stanovování priorit a aktivní kontroly procesu řízení.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

První den – Efektivní řízení lidí

 • definování aktuální problematiky
 • jak můžeme chápat vedení lidí – nové cesty
 • rozdíl mezi manažerem a lídrem – nové cesty
 • vůdcovské dovednosti – nové cesty
 • schopnost udávat správný směr – nové cesty
 • konání správných rozhodnutí – nové cesty
 • umění sdělovat informace – nové cesty
 • definice týmu – vnitřní motivace
 • jak utvářet soudržný tým – vnitřní motivace
 • bariéry týmové spolupráce – praktické ukázky
 • pozitivní motivace – praktické ukázky
 • persekuční manipulace – praktické ukázky
 • metoda „Otupení hrotu“ – praktické ukázky
 • videotrénink – praktické ukázky
 • rozbor videotréninku
 • modelová situace pro lepší aplikaci v praxi
 • řešení konkrétních pracovních případů a diskuse

Druhý den – Strategický management

 • definování aktuální problematiky
 • použité myšlenkové mapy pro definování cíle
 • strategické myšlení
 • překážky strategického myšlení
 • poslání společnosti
 • strategický řídící systém a jeho problematika
 • PEST analýza
 • 4C analýza
 • SWOT analýza
 • Matice růstu
 • vliv strategického myšlení a řízení na prosperitu a rozvoj firmy
 • aplikace jednotlivých metod v otázce strategického plánování
 • videotrénink a prezentace strategické analýzy
 • rozbor videotréninku
 • modelová situace pro lepší aplikaci v praxi
 • řešení konkrétních pracovních případů a diskuse

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Praktické užití silných stránek jednotlivých členů týmu ve prospěch celku.
 • Správné použití vůdcovských schopností lídra při dosahování cílů.
 • Posílení sebevědomí a praktické užívání praktických metod asertivních metod, vnitřní motivace, efektivní komunikace a cílevědomého řízení.
 • Aplikace strategického myšlení manažera pro stanovování priorit a stanovování cílů.