Základy obrany proti stresu a procesu syndromu vyhoření v praxi ®

Cíl semináře:

Cílem semináře je definovat míru vyhoření u každého účastníka a zároveň poradit a pomoci účastníkům s prevencí syndromu vyhoření. Účastníci semináře budou schopni vytvořit netradiční postupy při vedení sebe sama a při řízení obchodního jednání. Celý seminář je veden tréninkovými metodami a postupy v rámci tvořivého myšlení a rozvoje kreativity. Seminář zaručuje praktické využití v praxi téměř každé společnosti i jednotlivce.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování aktuální situace ve firmě
 • stres a pracovníci v sendviči
 • žebříček osobních a pracovních hodnot
 • antistresová cvičení
 • prevence syndromu vyhoření
 • syndrom vyhoření, fáze a průběh
 • tvořivé myšlení, pozitivita a kreativita
 • metody a trénink pro kreativní a tvořivé myšlení
 • řešení konkrétních pracovních situací
 • návrhy na pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Kdy mi hrozí syndrom vyhoření.
 • Jsem momentálně schopen kreativního myšlení.
 • Jaké jsou metody pro povzbuzení kreativního a tvořivého myšlení.
 • Jak zvýšit svou odolnost proti stresu a mít pozitivní myšlení.