Karierový postup mistra – budování firemní kultury v praxi ®

Cíl semináře:

Absolvent bude schopen analyzovat současný stav ve firmě, dovede efektivně uchopit pracovní a mezilidské vztahy v kolektivu, upřesní si své postoje a cíle ve vztahu k organizaci i kolektivu. Naučí se pracovat s motivačními potřebami lidí a v neposlední řadě se naučí tyto poznatky aplikovat v praxi.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování stávající situace ve firmě
 • rozdíl mezi chtít a muset
 • každý ke svému veslu na společné lodi
 • já a organizace – postoje a cíle
 • já a kolektiv – vztahy a funkčnost
 • já a motivace – podpora a persekuce
 • co mohu dát ve prospěch celku
 • co očekávám od druhých
 • řešení konkrétních pracovních situací
 • návrhy na pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jak vyhodnotit svou stávající pozici v kolektivu a v celé organizaci.
 • Jak zjistit co mohu účinně nabídnout svému pracovnímu okolí, nebo čím by mne mohli obohatit kolegové.
 • Jak spojit průsečík osobních a pracovních cílů.
 • Jak výše poznané úspěšně aplikovat v praxi.