Ochrana duševního vlastnictví

Veškeré výukové materiály a didaktické pomůcky, skripta, elektronické prezentace, výukové filmy, videoukázky, případové studie, výukové hry a podobně vytvořené a vydané společností VZDĚLÁVÁNÍ PÁVEK s.r.o. podléhají autorskému právu. Používání, množení nebo jiné rozšiřování těchto dokladů a obsahů je možné jen s písemným povolením společnosti VZDĚLÁVÁNÍ PÁVEK s.r.o.

Za případnou škodu, která vznikne společnosti VZDĚLÁVÁNÍ PÁVEK s.r.o., si společnost VZDĚLÁVÁNÍ PÁVEK s.r.o. vyhrazuje právo úhrady skutečně vzniklé škody a odškodné ve výši 100.000,00 Kč za každý jednotlivý případ.

Tato úhrada bude požadována na osobě, u které se narušení autorských práv zjistí, bez ohledu na to, zda tato osoba o porušení těchto autorských práv a jejich následků má znalost.