MOTTO:

„Postav se do kruhu v dílně a s čistou myslí a bez předpojatosti posuzuj výrobní proces. Při každém problému se zeptej PROČ. Jediné, co děláme je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník zadá objednávku, k bodu, ve kterém inkasujeme peníze. A ten čas zkracujeme tím, že odstraňujeme plýtvání“.

Taiichi Ohno – otec TOYOTA SYSTEM

ŘEŠENÍ PRACOVNÍ PROBLEMATIKY NAPŘÍČ CELOU FIRMOU

  • maximální využití potenciálu pracovníků během technologického toku výroby
  • spolupráce mistra s technologem, konstruktérem a obchodníkem
  • efektivní dosahování cílů prostřednictvím týmové spolupráce
  • zainteresování všech pracovníků na kvalitě procesu
  • zamezování plýtvání a identifikace vnitřních zdrojů