Hodnocení pracovníků a doporučení

  • Součásti semináře může být i hodnocení pracovníků, vyhodnocení jejich pracovního potenciálu, osobní životní síly a doporučení, na jakou pracovní pozici se pracovník hodí nebo nehodí. Je možné zpracovat interní doporučení pro kariérový postup účastníků semináře s jejich zaměřením na další pracovní pozici.
  • Dle chování klienta na semináři, jeho aktivním  přístupem k plnění úkolů a podílem na vytváření pozitivní atmosféry na semináři, je reálné určit kvalitu práce pracovníka na jeho pracovní pozici, míru loajality k zaměstnavateli a velikost  ztotožnění se s cíli firmy (jsme na jedné lodi – táhneme za jeden provaz).
  • Na základě jeho chování na semináři, reálného odhadu jeho inteligenční a emoční kapacity,  vitální síly a osobnostního typu klienta, je možné dát doporučení na vhodnou manažerskou pozici a pracovní zařazení ve firemní hierarchii. Tato kariérová a  osobnostní doporučení dávám na základě své osobní a pracovní zkušenosti, která je velice jednoduchá a zároveň velice účinná: „Dej každého tam, na co stačí, co umí, k čemu má vztah a co ho aspoň trošku baví.“  Toto je u mě základ využití potenciálu  podřízených v praxi.