Co praktického Vám semináře přinesou

  • Rozvíjíme týmovou spolupráci efektivním uplatňováním nástrojů motivace, komunikace, řízení a kontroly.
  • Zaměřujeme se na odstraňování plýtvání prostřednictvím praktické aplikace metod japonského průmyslového inženýrství v podmínkách českých firem.
  • Hledáme možnosti rozvoje s důrazem na zodpovědnost, loajalitu a praktické dosahování cílů.

Tzn., že na našich seminářích:

  • Poskytujeme informace a praxí ověřené postupy, jak zjistit příčiny skrytých problémů.
  • Předkládáme návrhy a doporučení jak zjištěné vyřešit tak, aby se klientovi zkrátila a zefektivnila cesta k naplňování firemních cílů, kontinuálně odstraňovalo zbytečné plýtvání.
  • Vytváříme podmínky pro to, aby klient dostal své zaměstnance i svou firmu na novou – vyšší a lepší – pracovní i životní úroveň.   

Na základě Vašich požadavků umíme vytvořit vzdělávací program zacílený na řešení Vašich konkrétních potřeb a „ušít kabát přímo na míru“ Vaší firmě.