Dosahování cílů prostřednictvím týmové spolupráce mistrů ®

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na efektivní dosahování cílů prostřednictvím prvků týmové spolupráce, motivace a komunikace se zaměřením na cíl a využití základních prvků projektového řízení aplikovaných na práci mistra (parťáka, team leadera, group leadera, technologa, konstruktéra, člena týmu KAIZEN apod.).

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • základy týmové spolupráce nutné k dosažení cíle
 • základy motivace a komunikace nutné k dosažení cíle
 • metoda dosahování cílů – využití silových polí
 • specifikace cíle a analýza současného stavu
 • jednotlivé kroky k cíli, kompetence a zodpovědnost
 • časová osa jednotlivých kroků
 • užití teorie nejužšího místa v projektovém řízení
 • základní řídící prvky a kontrolní systém
 • řešení konkrétních pracovních situací
 • návrhy na pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Základní principy týmové spolupráce, motivace a komunikace v týmu nezbytných k dosažení cíle.
 • Taktika a strategie, která vede v ryze praktické podobě k realizaci projektu.
 • Účinný návod, jakým způsobem zabezpečit realizaci projektu (projektového řízení).