Koučink a osobnostní rozvoj

  • Koučování v mém vidění významu tohoto slova pomáhá lidem zlepšit jejich  výkon. Při procesu koučování vycházíme z činností, které pracovníci běžně dělají a společně pracujeme na tom, jak by se úkoly daly řešit lépe a efektivněji. Nepomáhám zlepšovat jen výkonnost klienta, ale též posiluji jeho sebevědomí a  klienta vedu k událostem a úkolům, které může více ovlivnit. Znamená to, že základním smyslem koučinku v mém pojetí je získat efektivnější vládu nad kontrolou událostí, tím také větší výkonnost a silnější sebevědomí.
  • Ve smyslu základní trojčlenky koučinku „VÝKONNOST – SEBEVĚDOMÍ  – KONTROLA UDÁLOSTÍ“ je vedena i celá struktura osobnostního rozvoje. Zde hraje zásadní roli osobní plán rozvoje klienta, který zpracováváme a rozvíjíme společně na základě konkrétně stanovených pracovních cílů, časových  limitů, technických, výrobních, obchodních, marketinkových parametrů a požadavků kvality.
  • Koučování v mém provedení je založeno na zralém a pragmatickém přístupu ke klientovi, racionálním a logickém vnímání toku událostí pracovního procesu a hodnotovém a zkušeném rozlišování priorit.