Základy motivačních dovedností v praxi ®

Cíl semináře:

Frekventanti získají možnost zamyslet se nad tím, jaké benefity jim přináší jejich práce. Jsou na ně kladeny otázky, co je spojuje s nadřízeným, podřízeným, vedením a vlastníkem firmy, zda je i v jejich zájmu prosperita organizace a co jim konkrétně přinese. Celý seminář je veden v duchu hesla „Jsme na jedné lodi“ – co je pro mne lepší, jestli loď pluje na hladině, nebo jde ke dnu?“

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování aktuální situace ve firmě
 • základy motivačních dovedností
 • pozitivní motivace
 • perzekuční manipulace
 • průsečík osobních a firemních cílů
 • spolupráce v týmu, týmové role
 • co spojuje mne, nadřízeného, podřízeného, majitele firmy
 • společné motivující prvky spolupráce
 • jsme na jedné lodi, i když každý na jiné palubě
 • i v mém zájmu je táhnout za jeden provaz
 • návrhy na konkrétní pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jak vytvořit takové pracovní podmínky, aby byl s odváděným výkonem spokojený zaměstnavatel i zaměstnanec.
 • Vytvářím svým podřízeným nebo spolupracovníkům vhodné motivační prostředí.
 • Jak máme společné osobní a pracovní cíle.
 • Jsem na jedné lodi se spolupracovníky, šéfem i majitelem firmy.