Autorská a andragogická činnost

Odborná práce v rámci VTS kovárenství „Využití řízeného ochlazování z kovací teploty při tepelném zpracování výkovků“
Učební a studijní materiál  „Nové trendy v organizaci a řízení malých a středních firem“
Cestopisné články o cestách po Číně a Tibetu pro geografický časopis Koktejl
Cestopisné přednášky v rámci ČR spojené s projekcí o cestách po Číně, Tibetu, Nepálu, Kirgyzstánu a Uzbekistánu
Fejetony a komentáře v regionálním tisku: –        Moravskoslezský deník –        Region –        Hostašovický zpravodaj
Autor semináře a manuálu „Firemní motivace pracovníků dělnických profesí“
Autor semináře a manuálu „Budování firemní kultury“
Autor semináře a manuálu „Kariérový postup – z dělníka mistrem – a co dál“
Autor semináře a manuálu „Vyrovnání se s kritikou, profesní a generační konflikt“
Autor semináře a manuálu „Využívání potenciálu podřízených a porada jako nástroj řízení“
Autor semináře a manuálu „Krizové řízení týmu“
Autor semináře a manuálu „Uplatnění filozofie KAIZEN a  japonských metod zlepšování procesů (5S) při zkvalitňování životního prostředí v podmínkách českých firem“
Autor semináře a manuálu „Uplatnění filozofie KAIZEN a  japonských metod zlepšování procesů (5S) při zkvalitňování životního prostředí v podmínkách státních institucí a obecních, městských úřadů“
Autor semináře „Hledání nových cest v řízení týmu“
Autor semináře „Liedership – strategické řízení týmu“
Autor semináře „Strategická rozhodnutí manažera“
Autor semináře „Public relations – umění práce a kontaktu s veřejným míněním“
Autor semináře „Tvorba marketingového plánu“
Autor semináře „Aplikace a zavádění metody Six Sigma v podmínkách českých firem“
Autor semináře a manuálu „Překonávání odporu pracovníků dělnických profesí při zavádění jednotlivých systémů filozofie KAIZEN v podmínkách českých firem“
Autor semináře a manuálu „Zavádění metody 5S do praxe s důrazem na praktickou aplikaci metody 5S v podmínkách českých firem“
Autor semináře a manuálu „Vyhledávání a řešení Gordických uzlů na horizontální a vertikální struktuře řízení“
Autor semináře „ŤANŠAN, TIBET a HIMÁLÁJ očima cestovatele“ – přednáška spojena s diaprojekcí