Základy motivace pro nové pracovníky v praxi ®

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na motivaci nově přijatých pracovníků určených pro výkon nižších manažerských pozic – parťáky, team leadery, group leadery, mistry. Jeho hlavní náplní je posílení sounáležitosti a loajality s firmou a nácvik základních manažerských dovedností týkajících se efektivního vedení týmů.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • cíle a poslání firmy – společná vize a cíle
 • průsečík osobních a firemních hodnot a cílů
 • ztotožnění se s cíli – základní principy sounáležitosti a loajalita
 • týmová spolupráce a plnění cílů
 • základy práce v týmu pro team leadery a group leadery, mistry
 • základy motivačních dovedností pro team leadery a group leadery, mistry
 • základy komunikačních dovedností pro team leadery a group leadery, mistry
 • základy řídících dovedností pro team leadery a group leadery, mistry
 • základy prezentačních dovedností pro team leadery a group leadery, mistry
 • obrana proti stresu, syndrom vyhoření a práce team leadera a group leadera
 • řešení konkrétních pracovních situací
 • diskuse, výměna názorů a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jak připravit nově přijaté team leadery a group leadery na efektivní vedení svěřených týmů s důrazem na využití potenciálu podřízených a zamezování plýtvání.
 • Jak motivačně působit na vnitřní ztotožnění team leaderů a group leaderů s cíli firmy a správnému pochopení vnitřní dobrovolné disciplíny a loajality.
 • Jak zvýšit odolnost proti stresové zátěži u „pracovníků v sendviči“.