Firemní motivace pracovníků dělnických profesí v praxi ®

Cíl semináře:

Tento ojedinělý seminář je zaměřen na skupinu dělnických profesí a jeho hlavním cílem je posílení sounáležitostí pracovníků dělnických profesí s manažery všech úrovní – team leaderů, mistrů a také top manažerů. Seminář je velmi vhodný pro pozitivní změnu firemní kultury a budování týmu Kaizen nebo Kroužků kvality. Celý seminář je veden v duchu hesla „Jsme na jedné lodi“ – co je pro mne lepší, jestli loď pluje na hladině, nebo jde ke dnu?“

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování aktuální situace ve firmě
 • průsečík osobních a firemních cílů
 • spolupráce v týmu, týmové role
 • co spojuje mne, nadřízeného, podřízeného, majitele
 • společné motivující prvky spolupráce
 • jsme na jedné lodi, i když každý na jiné palubě
 • i v mém zájmu je táhnout za jeden provaz
 • princip trojí výhry – vyhraju já, můj šéf i firma
 • sounáležitost dělníka s organizací – kolektiv, uznání, seberealizace
 • základy pozitivního myšlení – pozitivita, tvořivost a užitečnost
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jaký je společný průsečík mých osobních a pracovních cílů – co nás spojuje?
 • Je i v mém zájmu vycházet se svým šéfem? Základní principy loajality.
 • Mám zájem na pozitivní komunikaci v týmu? Je to pro mne výhodné?
 • Existuje řešení mých problémů, na kterých se může podílet tým, vedoucí, firma?
 • Jsem na jedné lodi se spolupracovníky, mistrem i ředitelem.