Základy využívání potenciálu pracovníků v praxi ®

Cíl semináře:

Frekventanti budou schopni rozpoznat potenciál podřízených, zorientují se v problematice odhadu lidí. Naučí se zásady efektivního vedení porady a prostřednictvím videotréninku se vyvarují chyb při nesprávném vedení porady.  Naučí se pracovat s motivačními potřebami lidí a v neposlední řadě se naučí tyto poznatky aplikovat v praxi.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování stávající situace ve firmě
 • rozpoznání potenciálu podřízených
 • zásady úspěšného motivování
 • zásady úspěšného řízení týmů
 • zásady úspěšné prezentace
 • zásady úspěšné týmové spolupráce
 • zásady pozitivní atmosféry ve firmě
 • řešení konkrétních pracovních situací
 • návrhy na pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jak rozpoznat potenciál podřízených.
 • Jak úspěšně motivovat a komunikovat.
 • Jak efektivně poskládat svůj tým a využít silné stránky podřízených a spolupracovníků.
 • Rozdíl mezi pozitivní a perzekuční motivací.