Hledání nových cest ®

Cíl semináře:

Dvoudenní seminář je zaměřen na ztotožnění se  pracovníků s cíli firmy prostřednictvím průsečíku životních a pracovních hodnot a na pochopení a přijetí nutnosti změn, které kolem nás všude probíhají, nezbytnosti zvýšení konkurenceschopnosti firmy pro všechny zaměstnance. Na semináři se pracuje s motivačními, komunikačními a řídícími stimuly na horizontální i vertikální úrovni řízení.

Součástí ztotožnění se pracovníků s cíli firmy je identifikace nejužších míst ve firmě, vyhledávání Gordických uzlů nejslabších míst a řešení těchto atributů prostřednictvím týmové práce a nalézání nových cest s cílem zamezování plýtvání a zefektivnění řídících, komunikačních i technologických toků ve firmě.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

První den – Nové nastavení pracovních a životních cílů

 • od chaosu v hlavě po stav proudění – lidé s šipkou
 • sestavení seznamu základních pracovních úkolů a životních hodnot
 • co mám řešit – sebeúcta – výkonnost, kontrola událostí
 • proč se necháme okrádat? Zlodějové času
 • metoda SMART – stanovení cílů
 • prezentace  metody SMART
 • aplikace v praxi

První den – Hledání nových cest k cílům

 • myšlenková mapa
 • zpětná vazba
 • zýmové role
 • stínové boxování
 • brainstorming
 • prezentace metod v týmech
 • aplikace v praxi

Druhý den – Používání nových komunikačních technik

 • metoda „Otupení hrotu“ – dosahování souhlasu
 • metoda efektivního dosahování cílů
 • metoda efektivní prezentace
 • videotrénink a rozbor videotréninku
 • aplikace v praxi

Druhý den – Nový přístup k dosažení cílů

 • způsob vybití agrese – člověk jeskynní v nás
 • minulost – přítomnost – budoucnost – kde vlastně žijeme?
 • obviňování – obhajování – kritizování – kdo nese zodpovědnost?
 • strach – hněv – vztek – lítost – a co mi to přinese?
 • kdy budeme konečně šťastni?
 • relaxační a regenerační techniky – ukázky, cvičení

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jaké jsou nejužší místa ve Vaší firmě a návrhy řešení.
 • Na jaké úrovni je horizontální a vertikální úroveň řízení a návrhy řešení.
 • Jaké jsou průsečíky životních a pracovních cílů zaměstnanců a co udělat pro jejich větší  ztotožnění se s cíli firmy.
 • Jak posílit konkurenceschopnost firmy – zamezováním plýtvání, zefektivněním výrobních procesů a lepší motivací zaměstnanců.
 • Jak jít novými cestami rozvoje firmy, hledáním alternativních příležitostí a inovativních výzev.