Ohlasy 2014

Vážený pane Jardo,
hodně se mi líbí přímé odpovědi na přímé dotazy. Také mne zajímá Váš pohled na řešení problematiky v naší firmě. Vaše semináře jsou velmi zajímavé a poutavé.

Michal Pospíšil
parťák


18.2.2014

Pane Jardo,
nejde vytáhnout „nej“ z Vašich seminářů, vše je O.K. Vaše semináře jsou moc poučné, čerpáte z životních zkušeností. Nejvíce se mi líbí Vaše příběhy, to je velice dobré. Dobrá práce.

Radim Schindler
technik


Vážený pane Jardo,
na Vašich seminářích se mi líbí interaktivní přístup a prezentace výuky provedená velice příjemnou formou. Zároveň dokážete podat principy řízení velice srozumitelně. Vážím si Vašich životních a pracovních zkušeností.

Dušan Štencel
technik


Pane Jardo,
moc se mi líbí prezentace příběhů ze života, na kterých je demonstrované chování lidí různých osobností a různé řídící a komunikační principy. Vaše semináře nejsou nudné a jsou přínosem pro můj další rozvoj.

Kamil Bilík
mistr


Pane Jardo,
pro mne byly nejlepší příběhy ze života. Moc pěkné bylo definování „sendviče“. Je to trefné a opravdu si tak připadám, shora i ze zdola je vyvíjen tlak a musím to hrát na obě strany, což je někdy těžké. Děkuji také za Vaše životní a pracovní zkušenosti.

Vendula Maivelderová
technik


Pane Jardo,
nepatřím mezi řídící pracovníky, ale oceňuji možnost vztáhnout Vámi uvedené principy na běžný život, vztahy a komunikaci. Na seminářích se mi líbí týmová práce, angažovanost a je vidět, že Vás práce baví. Gratuluji.

Zuzana Fiedlerová
účetní


12.2.2014

Vážený pane Jardo,
oceňuji Vaše postřehy, životní zkušenosti převedené do výkladů a využití v praxi. Hodně byla působivá vzájemná komunikace celého týmu. Fascinují mne jednoduché a logické vysvětlení fungujících principů. Děkuji za příjemný výklad. Bylo to příjemné a efektivní.

Monika Dubcová
expedientka


Pane Jardo,
děkuji za lidský přístup, příběhy ze života. Získal jsem naprosto jiný pohled na řešení situací v pracovním a osobním životě. Děkuji.

Marek Sokol
technolog


Vážený pane Pávku,
oceňuji Váš osobní přístup v návaznosti na životní a pracovní zkušenosti Vás coby lektora. Učíte věci aplikovatelné do skutečného pracovního a osobního života a dáváte možnost dalšího zamyšlení se k osobnímu i pracovnímu rozvoji. Přeji Vám hodně optimismu a hodně uchazečů na Vašich seminářích.

Dagmar Rozsívalová
mzdová účetní


Pane Jardo,
oceňuji lidský přístup lektora s využitím poznatků ze semináře v procesním i soukromém životě. Jen tak dál. Zůstaňte tím, čím jste.

Tomáš Bill
mistr


Vážený pane Jardo,
na Vašem semináři se mi nejvíce líbilo sjednocování názorů v týmu, viz. týmová spolupráce. Také oceňuji zábavnou metodu přednesu s tím, že se veškeré Vaše poznatky, které vysvětlujete na svých příbězích z pracovního a osobního života, dají použít v mé praxi i v mém osobním životě. Děkuji. Tomáš Adámek mistr Vážený pane Jardo, na Vašich seminářích nejvíce oceňuji presentaci semináře s jednoduchým a praktickým vysvětlením. Vše co říkáte je pro mne použitelné v osobním i pracovním životě. Těším se na Vaše semináře.

Jaroslav Šturala
mistr


Pane Jardo,
Vaše semináře mají zajímavý průběh a hodně mě zaujaly přístupem lektora, coby velmi zkušeného člověka. Jsou novým přínosem pro mne i pro firmu.

René Juřík
mistr


Zdravím Vás pane Pávku,
na Vašich seminářích nejvíce oceňuji vysvětlení pojmů na příkladech, velice praktických a jednoduchých, a možnost vyzkoušení nových poznatků v praxi ve firmě i v osobním životě. Děkuji.

Radomír Kasr
mistr


4.2.2014

Pane Jardo,
slyšel jsem o Vašich seminářích, ale nemyslel jsem si, že by to mohlo být pro moji firmu důležité a přínosné. Po tomto semináři sem změnil názor. Děkuji Vám.

Zbyněk Lux
vedoucí TPV


Vážený pane Pávku,
Vaše vystoupení je velmi přínosné a motivační, neustále mne překvapuje, jak jednoduše a elegantně lze i velmi problémovou situaci řešit. Děkuji Vám. Jana Stöckerová Ředitelka kvality


Pane Jardo,
líbí se mi, že nejste „pouhým teoretikem“, ale prošel jste praxí a dovedete pojmenovat problémy.

Iva Mročková
Jednatelka


Vážený pane Pávku,
Vaše semináře jsou velmi výstižné a pochopitelné, kvituji i příjemné vystupování, umíte zaujmout. Seminář byl velmi poučný.

Aleš Spáčil
HR manager


Pane Jardo,
opět užitečná ukázka, dobrá metoda, jak účastníky „dostat do obrazu“. Vhodný způsob motivace, jak a k čemu školení ve firmě vhodně využít. Jste odborník, který ví, o čem hovoří, nenudí, oceňuji velmi dobrou znalost problematiky.

Petra Dorazilová
majitelka firmy