O jaké semináře se jedná

  • Semináře jsou určeny pro pracovníky všech úrovní řízení, kteří mají zájem systematicky se zdokonalovat ve znalostech a dovednostech potřebných pro výkon jejich pracovní činnosti. Získané znalosti a dovednosti jim pomohou vyřešit mnohé problémy, se kterými se na svých pracovištích setkávají v pracovním kontaktu se svými kolegy, podřízenými nebo nadřízenými. Praktickým výstupem ze všech seminářů je zvyšování efektivity technologického toku, zamezování plýtvání a dosahování úspor na pracovištích.
  • Semináře jsou zaměřené na vnitřní motivaci a osobnostní rozvoj zaměstnanců všech úrovní a struktur řízení. Cílem seminářů je silnější ztotožnění se s cíli firmy (tzv. vnitřní motivace – rozdíl mezi CHTÍT a MUSET) a zkvalitnění úrovně řídících, manažerských, prezentačních a komunikačních schopností vedoucích pracovníků. V neposlední řadě jde na seminářích o posílení týmové spolupráce, zvýšení pozitivní atmosféry ve firmě a zlepšení firemní kultury.
  • Cílem seminářů není předat stovky exkluzivních informací, ale seznámit účastníky s jednoduchými principy řízení, komunikace a motivace, které fungují nezávisle na společenských systémech. Základem seminářů není pouze seznámení s těmito „Principy primitivů“, ale jejich praktická ukázka, názorné předvedení a hlavně – zapojení účastníků do této „výuky v praxi“ dle hesla „Těžko na cvičišti – lehko na bojišti.“
  • Výukové semináře jsou zaměřeny prakticky a vycházejí z životních a pracovních zkušeností lektora a jejich cílem je, aby se účastníci naučili používat výše uvedené „Principy primitivů“ (tzn. mít své věci v pořádku, dělat věci, jak nejlépe umím a používat zdravý selský rozum), které zkvalitní jejich život a zefektivní jejich pracovní činnost.
  • Motivační semináře jsou zaměřeny na vnitřní motivaci. Není nutné s lektorem souhlasit, ale je nutné, aby byl účastník emočně zasažen, přemýšlel a tvořil si vlastní úsudek – sám se rozhodl pro změnu.
  • Semináře jsou velmi akční, účastníci jsou zapojováni do týmové spolupráce, střídají se ve vedení týmu. Na simulovaných scénkách jsou konfrontováni s konkrétní pracovní a firemní problematikou. Při následném rozboru se v diskusi hledají společná východiska a řešení problémů. Semináře jsou živé, humorné a hlavně praktické.