Hodnotící pohovory v praxi ®

Cíl semináře:

Účastníci semináře budou schopni připravit a vést efektivní hodnotící pohovory, motivovat pracovníky, vytýčit s pracovníky budoucí cíle a pracovní úkoly. Efektivně zavést systém hodnotících pohovorů, odhalit rezervy v nynější praxi a reagovat na potřeby organizace či pracovníka.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • Stávající stav hodnotících pohovorů ve firmě
 • Nutnost hodnotícího pohovoru
 • Hodnotící pohovor jako nástroj efektivního vedení
 • Hodnotící pohovory jako nástroj budování firemní kultury
 • Cíle hodnocení a hodnotícího pohovoru
 • Systém hodnotících pohovorů
 • Příprava, vedení a zásady hodnotícího pohovoru
 • Vedení hodnotícího pohovoru – videotrénink
 • Vyhodnocení přípravy na hodnotící pohovor a zpětná vazba
 • Zpětná vazba při hodnocení videotréninku
 • Řešení konkrétních pracovních případů a diskuse

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Co jsou efektivní cíle hodnotícího pohovoru.
 • Jaká je struktura hodnotícího pohovoru.
 • Způsoby využití závěru při hodnotícím pohovoru.
 • Použití hodnotícího pohovoru při kariérovém růstu.
 • Jak vyhotovit plán aplikace pro osobní rozvoj.