Vyhledávaní gordických uzlů ve firmě ®

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na odstranění nefunkčních článků řízení, motivace a komunikace týmů na horizontální a vertikální úrovni. Jeho cílem je efektivnější využívání potenciálů všech členů týmů a odstraňování plýtvání na všech úrovních řízení firmy.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování současné situace ve firmě z hlediska jednotlivých úseků řízení
 • identifikace Gordických uzlů ve firmě a specifikace nejslabších článků řízení týmu z hlediska motivace, komunikace a řízení
 • vytýčení společných cílů a konkretizace následných řešení pro zefektivnění řídící struktury na vertikální a horizontální úrovni řízení
 • analýza kořenových příčin vad a defektů ve firmě
 • mřížka funkčnosti řídících toků v orientální a vertikální struktuře řízení
 • praktický trénink, řešení konkrétních pracovních situací – videotrénink
 • analýzy kořenových příčin vad a defektů ve firmě
 • mřížka funkčnosti řídících toků v horizontální a vertikální struktuře řízení
 • rozbor videotréninku, zpětná vazba pro řešení konfliktních situací, návrhy řešení
 • diskuse, alternativy, návrhy na zlepšení stávajícího stavu a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Týmovou prací definovat tzv. „Gordické uzly“, tj. body, kde motivace, komunikace a řízení týmů jeví prvky nefunkčnosti.
 • Odstranění bloků ve vedení týmů prostřednictvím navržených opatření tzv. „Pontonových mostů“ a aplikace nových metod do praxe prostřednictvím videotréninku.
 • Zavedení nově odzkoušených principů motivace, komunikace, řízení do praxe s cílem zefektivnění vertikální a horizontální řídící struktury týmů.