Zavádění metody 5S v podmínkách českých firem ®

Cíl semináře:

Cílem je motivovat, nadchnout a naučit skupinu praktickému zavedení metody „5S“ na svém pracovišti. Dalším cílem je prohloubení znalostí zaměstnanců v problematice bezpečnosti a kvality práce. Kromě praktické aplikace metody „5S“ se klade důraz na vysvětlení rozdílů v rámci filozofie Kaizen – rozdílů mezi CHTÍT a MUSET.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování aktuální situace ve firmě
 • základní prvky filozofie Kaizen –  rozdíl mezi CHTÍT a MUSET
 • proč zavádět metodu „5S“ na svém pracovišti
 • jednoduché, účelné a funkční vysvětlení metody „5S“
 • praktická aplikace metody „5S“ formou aplikace v praxi
 • týmová práce na zavedení jednotlivých prvků „5S“ na svém pracovišti
 • týmová prezentace metody „5S“ na svém pracovišti
 • rozbor prezentace, korekce jednotlivých kroků a narovnání výškového kormidla
 • diskuse, zpětná vazba, konkretizace otázek a odpovědí pro zavádění 5S na pracovišti

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • 5S a týmová spolupráce.
 • 5S a dobrovolná disciplína.
 • 5S a zamezování plýtvání.
 • Přínosy 5S ve výrobní a marketingové praxi.