Shop floor management ®

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na aplikaci základních principů vedení týmů přímo na místě výroby (tzn. výrobní linka, technologický proces, výrobní hala apod.). Základním nástrojem je standardizace procesů výroby prostřednictvím pojmenování kořenových příčin vad a jejich odstraňování přímo na místě vzniku vady.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • působení lídra na pracovišti aneb „V kanceláři zlaté vejce nevysedíš“
 • vedení týmů a řízení procesů výroby přímo na místě výroby – „kolečko“
 • hledání kořenových příčin vad a odstraňování defektů přímo na místě vzniku
 • podpora procesu výroby a její propojení s logistikou, technologií, kvalitou, zákazníkem
 • třístupňový proces řízení výroby – proces neustálého zlepšování
 • proces 3K – KIKEN, KITYNAI, KITSUHI a proces GEMBA KAIZEN
 • řešení konkrétních pracovních příkladů Shop floor managementu v praxi
 • diskuse, alternativy, návrhy na zlepšení stávajícího stavu a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Základní atributy efektivní práce lídra ve výrobě – základy Shop floor managementu.
 • Zavedení třístupňové úrovně řízení výroby jako standardizace procesu.
 • Hledání kořenových příčin vad a neustálý proces vylepšování přímo ve výrobě.
 • Co je to „kolečko“, proces „3K“, proces „GEMBA KAIZEN“, standardizace procesu.