Obchodní dovedností v praxi ®

Cíl semináře:

Účastníci semináře projdou praktickým tréninkem obchodních dovedností tzv. holandské obchodní školy pana Edwarda Jansena, založené na osobním přístupu k zákazníkovi a vytváření užitné hodnoty prodávaného výrobku (služby). Na svoji obchodní kariéru budou v tomto semináři připravování prostřednictvím videotréninku tzv. struktury obchodního jednání založené na podprahových motivačních a komunikačních impulsech.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování aktuální stávající obchodní situace
 • druhy zákazníků a obchodních jednání
 • základní struktura obchodní práce
 • pozitivní vztah se zákazníkem
 • prolamování ledu, obchodník a zákazník
 • vytváření potřeby – užitná hodnota
 • tah na objednávku – jaké jsou moje cíle
 • videotrénink – struktura obchodního jednání
 • dlouhodobé vztahy a pravidla výtěžnosti
 • návrhy na konkrétní pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jak vést efektivní obchodní jednání.
 • Jak si udržet zákazníka z hlediska dlouhodobých vztahů.
 • Jak zefektivnit výtěžnost svých obchodních aktivit.
 • Co jsou aktiva a pasiva obchodního jednání.