Ohlasy 2014

Vážený pane Jardo,
na semináři se mi líbí Vaše presentace, Vaše názory a klobásky na svačinu.

Zdeněk Ševčík
předák


Pane Jardo,
zůstaňte takový, jaký jste. Byla bych ráda kdyby naše firma pokračovala ve spolupráci s Vámi. Na Vašich seminářích dokážete předávat životní zkušenosti a přiměl jste mne k tomu, že jsem se zamyslela nad svým postojem k životu a k práci.

Andrea Střítežská
předačka

9.9.2014

Pane Jardo,
moc se mi líbí Vaše životní zkušenosti a způsob, jakým je předáváte prostřednictvím příběhů. Zajímavé bylo, že jsem dospěla k tomu, že se mám zamyslet nad sebou, nad svým postojem k firmě a životu a přemýšlím i nad druhými lidmi v týmu, každý je pro mne zajímavý něčím jiným. Oceňuji Vaše příjemné vystupování a umění prezentace. Jen tak dál. Děkuji.

Pavlína Hrdličková
mistrová


Vážený pane Jardo,
Vaše semináře jsou cenné přímou otevřenou diskusí a předáváním Vašich životních a pracovních zkušeností. Velmi praktické je i uvedení konkrétních příkladů a řešení konkrétních pracovních situací v naší firmě. Oceňuji Váš pozitivní přístup k životu a k práci. Je vidět, že svou práci přímo milujete.

Marcel Šuška
mistr


Vážený pane Jardo,
zasáhl mne způsob myšlení, budu muset více přemýšlet nad svým pozitivním zaměřením. Nebyla to žádná nudná prezentace, je vidět, že svou práci zvládáte profesionálně na tisíc procent. Děkuji.

Pavel Rát
mistr


1.9.2014

Vážený pane Pávku,
Vaše semináře jsou pro mne velkým přínosem do další práce. Moc děkuji za všechny Vaše praktické poznatky. Rád bych Vám popřál hodně úspěchů při školení nových pracovníků v naší firmě.

Martin Spurný
team leader


Pane Jardo,
moc se mi líbí uvolněná, ale zároveň velmi pracovní atmosféra na Vašich seminářích. Skutečně dávám za pravdu všem, kteří o Vašich seminářích mluvili, že na nich není žádná nuda. Nedá se tady spát!!! Děláte to výborně, je vidět, že Vás to baví a určitě v tom pokračujte. Děkuji.

Eva Zaorálková
team leader


Vážený pane Pávku,
děkuji za všechny rady ze života a skutečné příběhy z praxe. Nepřestávejte být takový, jaký jste, pro toto povolání jste se přímo narodil.

Jan Onderka
team leader


Pane Jardo,
oslovujete mne stylem Vašeho výkladu. Nejste nudný teoretik, ale všechny věci, o kterých povídáte jste prožil a máte je podložené příklady z praxe. Určitě se budu těšit na další setkání na dalším semináři Školy osobnostního rozvoje I.


Pane Jardo,
Vaše semináře jsou podle reality, takže člověk může hodnotit, poslouchat a nemůže usnout. Vzala jsem si spoustu věcí do hlavy a o některých Vašich radách budu velmi přemýšlet. Seminář jsem si užila a určitě půjdu ráda na další Vaše semináře. Nejsou to žádné nudně řeči teoretiků jako na jiných seminářích. Bylo to fajn a poučné. Děkuji.

Lenka Vyšínková
team leader


Pane Pávku,
na semináři se mi nejvíce líbilo rozdělení procent lidí se kterými pracujeme na aktivní, pasivní a nepřizpůsobivé. Určitě to použiji. Disponujete obrovskou schopností vypravěče a Vaše vyprávění se moc dobře poslouchají. Je to lepší, než teorie na jiných seminářích. Takhle máme i příklady z praxe a můžeme si z toho více odnést. Děkujeme.

Simona Kubánová
team leader


28.8.2014

Pane Pávku,
Vaše školení hodnotím jako školení s přesahem do soukromého života. Odnáším poznatky pro prodej ve farmaceutické firmě a seminář mne motivoval ke změně uvažování nad různými životními a pracovními situacemi. Váš seminář považuji za výjimečný. Měl jsem možnost být na školení jiných firem, ale tento seminář byl výjimečný a všechny ostatní semináře strčil do kapsy. Nejvíce oceňuji autentičnost, praktičnost, zapamatovatelnost a aplikovatelnost.

Tomáš Vrobel
medicínský konzultant


Pane Pávku,
Váš styl výuky utvrdil představu o kompatibilitě lektora obsahově i způsobem výuky s tím, že ve Vaší firmě je reálné, že všechny poznatky budou aplikovatelné do praxe. Styl výuky vychází z praxe lektora, tento je mi vlastní, je úspěšný a je předpoklad, že pomůže i naší firmě.

Zděněk Svozil
GA manager


Pane Pávku,
Vaše presentace byla velmi výstižná a přinutila mne k mnohému zamyšlení nad mojí práci. Jako lektor jste super, všechno máte ze života, pravdivé a motivující. Vaše semináře hodnotím kladně, líbí se mi a moc se mi líbí, že umíte zapojit účastníky do diskuse.

Mária Paluzgová
personální náměstek


Pane Pávku,
Vaše semináře hodnotím jako motivující, přímé, otevřené. Jste velmi charismatický a praktický člověk a svým projevem ovlivňujete velké množství Vašich klientů. Můžu a chci – to je heslo, se kterým se ztotožňuji i já. Vaše semináře zaujmou, nutí přemýšlet, nic není na furt, vedou ke změně. Moc mne oslovují Vaše příklady ze života. Nejvíce se mi líbilo Vaše heslo: Největším šéfem je spokojený platící zákazník.

Vlastimil Ježek
ředitel divize výroba


Pane Pávku,
máte velice přesvědčivý projev i myšlenkovou presentaci, umíte vtáhnout člověka do děje a aktivně ho zapojit do semináře. Hodnotím Vás jako člověka s hlavou na krku se selským myšlením. Jste praktik odkojený normálním tvrdým životem v mantinelech osudu. Vaše semináře jsou velmi nezvyklé tím, že člověk dokáže být čilý po celou dobu semináře a zapomene, jak utíká čas. Dal by jste se poslouchat celý den.

Zdeněk Koinor
technik


6.8.2014

Vážený pane Pávku,
na Vašich seminářích se mi líbí nenásilná, poutavá forma školení, proložená spoustou životních příhod a praktických zkušeností lektora. Budu se těšit na další pokračování Školy osobnostního rozvoje ve Vašem osobitém a praktickém podání. Děkuji.

Václav Bohačík
team leader


Pane Pávku,
oslovuje mne pozitivní přístup Vás, coby člověka s velkou praktickou zkušeností a podávání výkladu prostřednictvím příběhů ze života a Vaší práce. Tento výklad považuji za velmi efektivní.

Hana Kolenčíková
team leader


Pane Pávku,
děkujeme za zajímavé a užitečné školení. Jste velmi sympatický a dobře se posloucháte. Na Vašich seminářích nám ukazujete, jak pracovat s lidmi a také se mi líbí různé triky, se kterými nás seznamujete na zlepšení komunikace a motivace.

Jaroslava Fotorová
team leader

9.7.2014

Vážený pane Pávku,
Vaše semináře shledávám zábavnější, zajímavější, efektivnější a praktičtější než jiné. Je to mnohem rozumnější než citace norem a teoretických poznatků, které jsem vídával u jiných lektorů. Děkuji.

Jiří Pečínka
mistr


Vážený pane Jardo,
moc se mi líbí použití vlastních životních a pracovních zkušeností na Vašich seminářích. Na Vašich seminářích se člověk skutečně nenudí a vládne tam celková pohoda. Pokračujte v tomto trendu dále. Děláte to dobře. Děkuji.

Zdeněk Hradil
mistr


Pane Pávku,
moc se mi líbí forma Vašeho výkladu. Pokračujte prosím tímto stylem, dost dobré.

Aleš Mácha
mistr


26.6.2014

Pane Pávku,
nejvíce oceňuji Váš přístup coby lektora z hlediska odbornosti a praktičnosti a také se mě líbí Vaše připravenost na každý seminář. Takových lektorů jako vy by mělo být více.

Vladimír Němec
mistr


Vážený pane Pávku,
moc se mě líbí Vaše životní a osobní zkušenost. Je nezaměnitelná a nenahraditelná. Člověk to může srovnat se svými zkušenostmi a skoro ve všem Vám dávám za pravdu a smekám. Více takových lidí, jako jste vy. Tito lidé by měli mít možnost rozhodovat a přenášet zkušenosti a tím měnit postoje ostatních lidí k životu a práci.

Heřman Diekarczyl
mistr