Zavádění Štíhlé výroby do praxe

V posledních sedmi letech se ing. Jaroslav Pávek soustředí na praktické, konkrétní a měřitelné zlepšování výkonnosti organizací prostřednictvím zavádění a užití nástrojů Štíhlé výroby. V současné době množství pracovní činnosti týkající se Štíhlé výroby činí cca 80% veškeré odborné činností firmy VZDĚLÁVÁNÍ PÁVEK s.r.o. Zbytek – 20% se Ing. Jaroslav Pávek věnuje lektorské činnosti (viz Školy osobnostního rozvoje).

Na rozdíl od většiny vzdělávacích společností a mnoha odborných konzultantů se Ing. Jaroslav Pávek prioritně nezabývá předáváním nekonečného množství informací prostřednictvím mnoha seminářů, ale jeho silnou stránkou je realizace konkrétních a měřitelných výstupů a změn týkajících se zamezování plýtvání, nastavení vyšších standardů řízení a kontroly a minimalizace použitých zdrojů.

Při své práci Ing. Jaroslav Pávek používá přenositelnou zkušenost se zaváděním procesů Štíhlé výroby nejen z firem korporativního typu, převážně ze segmentu automotive, ale i aplikaci Štíhlé výroby v podmínkách malých a středních českých firem. Základním měřítkem výsledků je reálná a měřitelná změna (vyšší standard), vše ostatní je „žvanírna“.

Veškeré procesy Štíhlé výroby jsou nastaveny na zlepšení následujících parametrů:

  1. Zvýšení obratu a zisku společnosti
  2. Zlepšení produktivity práce a kvality výrobků
  3. Zabezpečení bezpečnosti práce a standardizace procesů
  4. Optimalizace technologického toku a pořádek na pracovišti (5S)
  5. Identifikace zdrojů plýtvání a jejich odstranění

Při zavádění Štíhlé výroby Ing. Jaroslav Pávek používá tři základní principy:

  1. Efektivní týmová práce se základní motivací „ANO – CHCI“, „NE – MUSÍM“
  2. Sjednocení informačního pole všech zaměstnanců „VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI“
  3. Aplikace efektivních řídících a kontrolních algoritmů „ANO – REÁLNÝ ČIN“, „NE – ŽVANÍRNA“

Bližší informace a reference firem, kde Ing. Jaroslav Pávek Štíhlou výrobu zaváděl nebo zavádí, Vám na požádání zašleme. V případě Vašeho zájmu o spolupráci je nutná osobní konzultace ve Vaší firmě a seznámení se s technologickým tokem a parametry firmy (tato konzultace je bezplatná).