Ohlasy 2022

S panem Pávkem spolupracuje naše firma a já osobně již 5 let. Poté, co jsme úspěšně zavedli pod metodickým vedením pana Pávka 5S, zabýváme se poslední dva roky zaváděním nástrojů štíhlé výroby do praxe, s prioritou identifikace zdrojů plýtvání a jejich odstraňováním.

Zavedení 5S se velmi pozitivně odrazilo na hodnocení vnitřních auditů našich zákazníků a v konečném důsledku zvýšení objemu realizovaných zakázek. Druhým pozitivním faktorem je efektivnější uspořádanost technologických procesů, vizuálně větší úroveň pořádku a čistoty pracoviště a vyšší úroveň motivace a vnitřní disciplíny zaměstnanců firmy.

Po dvouroční aplikaci nástrojů štíhlé výroby do praxe konstatujeme pozitivní vývoj v měřitelných hodnotách produktivity, zmetkovitosti, obrátkovosti a plnění sortimentů.

Od pana Pávka jsem se já osobně naučil koncepční pravidelnosti v zavádění a používání japonských metod průmyslového inženýrství. Druhým faktorem úspěšnosti pana Pávka je efektivní „ tah na branku“ v dosahování stanovených cílů a realizace změn. Třetím faktorem úspěšnosti je důsledné (až puntičkářské) lpění na dosažení vizuální nebo měřitelné změny směrem k vyššímu standardu. Mezi nástroje, které pan Pávek používá, patří pozitivní motivační stimuly týmové práce týmu kaizen a velmi účinný vzorec řízení : úkol – termín – zodpovědnost – kontrola.

Celkově hodnotím dlouhodobou spolupráci s panem Pávkem za velmi pozitivní jak ve firemní, tak v osobně-pracovní rovině.

Jiří Sáblík

ředitel