Základy řídících dovedností v praxi ®

Cíl semináře:

Účastníci semináře se naučí efektivně plánovat svůj čas, ušetřit si čas na vlastní rozvoj, správně si nastavit cíle, naplánovat projekty a umět je efektivně analyzovat a správně vyhodnotit. V neposlední řadě získají dovednost zadat a delegovat úkoly svým podřízeným.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování aktuální situace ve firmě
 • základní řídící dovednosti v praxi
 • plánuj, deleguj, kontroluj
 • metoda dosahování cílů
 • teorie nejužšího místa
 • Paretovy zákony
 • výkonnostní křivka dne
 • časový snímek dne
 • stanovování cílů a úkolů
 • správné delegování
 • návrhy na konkrétní pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jak řídit správně svůj čas.
 • Jak stanovit cíle a úkoly.
 • Jak pracovat na projektech.
 • Jak delegovat úkoly.