Řešení profesního a generačního konfliktu na pracovišti v praxi ®

Cíl semináře:

Absolventi budou schopni efektivně hodnotit práci ostatních. Naučí se, jak správně chválit, kritizovat a čelit negativním vlivům. Ve skupinové terapii prostřednictvím videotréninku budou čelit nástrahám profesního a generačního konfliktu. Naučí se pracovat s motivačními potřebami lidí a v neposlední řadě se naučí tyto poznatky aplikovat v praxi.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování stávající situace ve firmě
 • jak hodnotit práci ostatních
 • jak správně chválit a kritizovat
 • profesní a generační konflikt
 • metoda „Otupení hrotu“ a „Tichá metoda“
 • struktura efektivního hodnocení
 • řešení konkrétních pracovních situací
 • návrhy na pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jaké efektivně hodnotit práci ostatních.
 • Jak správně chválit, kritizovat a čelit negativním vlivům.
 • Jak čelit nástrahám profesního a generačního konfliktu.
 • Jak účinně pracovat s motivačními potřebami lidí.
 • Řešení nestandardních situací mezi mladým vedoucím a starším pracovníkem s dlouholetou praxí.