Prezentační dovednosti obchodníka v praxi ®

Cíl semináře:

Účastníci semináře se zaměří na obchodní strategii prostřednictvím svých silných stránek prezentace, zvláště pak zdokonalí svůj projev díky správně zvolené struktuře obchodní prezentace, zaměří se na zlepšení práce s hlasem a objeví triky úspěšných prodejců. Celý seminář je provázen videotréninkem a rozborem projevu prezentace obchodníka. Seminář je zvlášť vhodný pro obchodníky, jejichž obchodní strategií je prezentace produktu před fórem zákazníků na veřejnosti (výstavy, prodejní a předváděcí akce atd.).

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

 • definování aktuální obchodní situace
 • struktura a příprava projevu v obchodě
 • práce s hlasem, neverbální projev obchodníka
 • verbální a neverbální komunikace
 • řeč těla v obchodní praxi
 • struktura efektivní prezentace při obchodním jednání
 • prezentace výrobku, služby na veřejnosti
 • obchodní jednání s různými cílovými skupinami
 • návrhy na konkrétní pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jak si připravit svůj projev při obchodní prezentaci.
 • Jak pracovat s hlasem a na co si dát pozor při neverbálním projevu.
 • Jak přizpůsobit svůj projev různým skupinám posluchačů.
 • Jak u zákazníka vytvořit zájem o produkt (službu).