KAIZEN a zavádění japonských metod v podmínkách českých firem ®

Cíl semináře:

Dvoudenní seminář podává alternativní úhel pohledu na zavádění japonských metod řízení a filozofii Kaizen v podmínkách českých firem s využitím osobních a pracovních zkušeností lektora. Poskytuje informace o základních principech zavádění jednotlivých metod japonské průmyslové výroby do praxe. Specifikuje základní předpoklady úspěšného zavedení jednotlivých metod do výroby a předchází praktickému zavádění jednotlivých metod v provozech.

Odborný garant a lektor:   Ing. Jaroslav Pávek

Z obsahu semináře:

První den – Kaizen – cesta neustálého zlepšování v praxi

 • Co je to Kaizen a jak ho správně pochopit
 • Příklady zavádění Kaizen v minulosti
 • Praktická aplikace Kaizen v přítomnosti
 • Základní nástroje zavádění Kaizen
 • Kaizen a strategie firmy
 • Kaizen a motivace pracovníků
 • Kaizen a řízení týmů
 • Kaizen a vyhledávání nových cest
 • Týmy Kaizen
 • Kroužky kvality
 • Zlepšovatelské hnutí Kaizen
 • Dobrovolná disciplína Kaizen
 • Kaizen a zákazníci
 • Kaizen a změna životních a pracovních priorit
 • Kaizen jako cesta osobního a pracovního růstu

Druhý den Metody japonského průmyslového inženýrství

 • cíle a užití jednotlivých metod
 • 5S, 5G, 5W, 5W +1H, 4M, TPM
 • Poka Yoke, Kanban, Gemba kaizen, ostatní metody
 • nejčastější chyby při zavádění jednotlivých metod
 • příprava jednotlivých metod na realizaci do praxe
 • realizace jednotlivých metod v praxi
 • komplexní stanovení cílů a časová osa
 • kontrolní stanoviště, vyhodnocování a měření procesů
 • řešení konkrétních pracovních situací
 • návrhy na pozitivní opatření a změny
 • diskuse a zpětná vazba

Odborník Vám v semináři dá odpověď na:

 • Jakým způsobem aplikovat Kaizen ve Vaší firmě do praxe.
 • Jak použít správně Kaizen při strategii rozvoje firmy.
 • Které metody japonského průmyslového inženýrství efektivně aplikovat.
 • Jak stanovit cíle, popis cesty k cíli, časový harmonogram, jednotlivé odpovědnosti, nejužší místa procesů při aplikaci jednotlivých metod do praxe.
 • Jak správně pracovat s týmy Kaizen a efektivně využít kroužky kvality.
 • Jak motivovat zaměstnance k dobrovolné disciplíně a realizaci změn.
 • Jak správně použít ve výrobě a praxi jednotlivé metody.
 • Jak nastavit kontrolní procesy a efektivně měřit procesy.
 • Jak se vyhnout nejčastějším chybám při aplikaci procesu Kaizen do praxe.