Ohlasy 2013

Zdravím Vás, Jardo. Velké poděkování. Toto školení bylo i přes moji dlouhodobou praxi velkým přínosem. Díky.

Luboš Peňo
mistr


Pane Pávek, školení ve Vašem podání bylo velice zajímavé a určitě nám to dalo hodně do života. Doufám, že to nebylo poslední setkání. Budeme se těšit na další seminář.

Marie Lysová
mistrová Vážený pane inženýre, na základě prosby o zpětnou vazbu na Vaši „Školu osobnostního rozvoje“ zasílám následující podněty. 1. Z titulu své pozice výrobního ředitele jsme absolvoval již nespočet různých seminářů zaměřených na rozvoj manažerských dovedností. Vesměs se jednalo o velmi zdařilé prezentace v Power Pointu, kde lektor přenášel na účastníky obrovské množství informací, mnohé z nich byly velmi zajímavé. Na Vašich seminářích jsem se však poprvé setkal s velmi praktickým přístupem založeným ne na množství předaných informací, ale na použití několika klíčových informací, a co je hlavní jejich použití v praktickém pracovním životě. 2. Semináře, které jsme doposud absolvoval, striktně oddělovaly pracovní a osobní život. Poprvé u Vás jsem se setkal s průsečíkem osobních a pracovních hodnot a cílů, s důrazem na provázání klíčových motivačních prvků komplexně do osobní i pracovní životní sféry. 3. Na rozdíl od jiných seminářů, kde se „lily informace do hlavy“ a vládla suchá, bezútěšná a neosobní atmosféra, Vaše semináře nepostrádají humor, vtip, lidskost a hlavně uvěřitelnost. Je vidět, že vše o čem mluvíte, jste si skutečně odžil a nenačetl z knih či nestáhl z internetu. 4. Velmi se mi líbí zařazení videotréninku do výuky a používání zpětné vazby rozboru videotréninků, který motivuje k následným změnám. Pro některé účastníky to bylo samozřejmě velmi tvrdé, ale dle mého soudu je to velmi účinná metoda. 5. Oceňuji, že nepředáváte své zkušenosti jednotlivě, ale jsou komplexně a metodicky zpracovány do jisté posloupnosti rozvoje manažerských dovedností, tzv. Vaši „Školy osobnostního rozvoje“ – motivace, komunikace, prezentace, řízení, stres atd. Má to prostě hlavu a patu, a souhlasím s Vámi, že vnitřní změna je nikdy nekončící proces. 6. Co bych doporučil změnit. Ocenil bych nějaké základní občerstvení a určitě by všichni uvítali poněkud delší přestávky tak, aby si stihli vyřídit i některé neodkladné pracovní záležitosti, které vyplývají z našich pracovních pozic. Snad Vás mé postřehy budou inspirovat ve Vaší další práci. Těším se na další shledání u „Školy osobnostního rozvoje II a III“. S pozdravem

Ing. Zdeněk Pilch
výrobní ředitel


Vážený pane Pávku.
S velkým zájmem jsem absolvovala Váš seminář „Obchodní dovednosti v praxi“. Zaujal mne nejen svoji dynamičností a humorem, ale hlavně reálným předvedením praktických obchodních dovedností prostřednictvím videotréninku a následné zpětné vazby. Vámi presentovaná“holandská škola obchodu pana Jansena“ je pro mne doslova fascinující. Děkuji Vám a těším se na další semináře ve Vašem osobitém podání.

Kateřina Hubová
obchodní manažer


Pane inženýre.
Absolvoval jsem již mnoho seminářů týkajících se motivace podřízených, musím však přiznat, že ten váš patřil k výjimečným a nezapomenutelným. Oceňuji zejména Vaše praktické zkušenosti a viditelnou životní zralost. Vaše semináře doporučím i mým kolegům ve stejné pracovní pozici ve firmě.

Jiří Janek
vedoucí výroby


Pane Jardo.
Chci Vám touto cestou poděkovat za Váš osobní přístup při řešení mých pracovních problémů s nadřízeným. Vámi presentovaná „metoda otupení hrotu“ zabrala a pomohla mi vylepšit můj vztah ke svému šéfovi. Metoda skutečně funguje a je to tak, jak jste říkal – všichni máme stejné potřeby a když se je naučíme více naplňovat, než ohrožovat, vztah se zlepší. Ještě jednou Vám děkuji.

Zdeněk Málek
mistr výroby


Zdravím vás Jardo,
nedalo mi nenapsat pár řádků po absolvovaném školení zaměřeném na zdokonalování obchodní dovednosti, které jste vedl právě vy. Upřímně musím konstatovat, že na seminář jsme přicházela se zatrpklým výrazem člověka, který opět, jako na předcházejících školeních podobného typu, promrhá svůj vzácný čas poslechem teoretických pouček – a současně sledováním ukazatele času na mobilu…. Ovšem až do okamžiku, než jste promluvil. V prvním momentu jsem předpokládala, že jsem si spletla dveře a mé školení probíhá v jiné místnosti. A pak už jsem jen neuvěřitelně zírala a poslouchala člověka, Vás, který v životě prošel snad vším možným a KONEČNĚ mi hovoří z duše (i do duše). Takže děkuji za praktická (někdy i drsná), ale zároveň pravdivá, moudra, a skutečně hodnotné rady a životabudič pro mou práci. Přeji Vám hodně úspěchů, štěstí a ať Vás energie a vitalita, se kterou své dovednosti a zkušenosti předáváte dalším, nikdy neopustí.; S pozdravem

Petra Dorazilová
sales manager


Milý Jardo,

(omlouvám se za oslovení, ale vzpomněl jsem si na Cimrmana) je na světě hodně málo lidí, kterých si opravdu vážím (manželka, Klaus a pár liberálních ekonomů a myslitelů). No a nyní jste k nim přibyl Vy. Ani ve snu by mě, jakožto tvrdého, emočně vycvičeného jedince :-) nenapadlo, že se budu těšit na jindy sterilní firemní školení, která před Vašim příchodem vypadala mnohdy jak zapšklé ekologistické pořady na ČT2. Přinesl jste s sebou neuvěřitelnou vitalitu, zkušenosti, moudrost a hlavně uvěřitelnost. Bylo mi opravdu nesmírnou ctí a potěšením hltat každé Vaše gesto a historku. Je až neuvěřitelné, čím jste ve svém bohatém životě prošel a co jste dokázal. Je ovšem daleko víc uznáníhodné, že jste nakonec vítěz. Toho si obrovsky cením. Jsem také střelec a zapřísáhlý cholerik, a tak vím, jak je těžké najít alespoň nějaký klid, natož vnitřní. Musím říct, že jste fakt dobrej! A věřte mi, takovou změť chvály jsem ještě nikomu kromě manželky nepsal. Ještě jednou děkuji
Eda Horák
technik IT