Ohlasy 2013

Pane Jardo,
bylo zřejmé, jak důležité je věnovat se přípravě prezentace ke svému okolí, jste toho příkladem. Rád se účastním dalších kurzů.

Libor Smetana
mistr


Vážený pane Jardo,
jste vynikající lektor, vyslovuji velkou spokojenost a profesionalitu. Moje hodnocená AAA+++. Seminář mi byl velkým přínosem pro vedené mého týmu, plus přínosem prezentační dovednosti mistra ve výrobě. Děkuji.

Jiří Švihel
mistr


Pane Jardo,
jako vždy skvělé, další kurzy bych uvítala. Moc se mi líbil způsob cvičení na prezentaci, jak si rozvrhnout, aplikovat přednes prezentace a Vaše praktické ukázky.

Hana Kelnarová
mistr


Vážený pane Jardo,
kurz je veden svědomitě a připraven velmi poctivě, jste odborník na svém místě. Tento kurz mi umožnil pochopit stav mých podřízených dle mimiky a vyjadřování. Moc se mi líbily příklady z praxe pro podporu činnosti pracovníků v naší firmě.

Milan Bijaček
mistr


Pane Jardo,
opět musím napsat, že přístup vás jako lektora je velice profesionální. Děkuji. Hlavní přínos tohoto semináře je, že jsem se zdokonalil v tom, jak vystupovat při prezentování některých pracovních věcí, problémů, atd.

Tomáš Matušík
mistr


Vážený pane Pávku,
Vaše školení jsou vždy na úrovni, perfektní a vynikající, co se týče obsahové a praktické stránky. Hlavně jste perfektní chlap, takže děkuji. Jinak nemám, co bych dodal. Vše jako obvykle O.K. – dlouhodobě.

Libor Fryč
team leader


Vážený pane Jardo,
konstatuji, že za uplynulých sedm let, co nás školíte, udržujete stále vysoký standard. Jen tak dál. Vaše semináře mi pomáhají při udržení si nadhledu v zaměstnání.

Jiří Kocián
groupleader


Vážený pane Jardo,
konstatuji, že vy jste jako lektor perfektní, zároveň milý člověk, který nepostrádá člověčenství a hlavně víte, o čem mluvíte. Navíc nejste nudný, jste moc fajn chlap.

Lenka Provazníková
group leader


Vážený pane Jardo,
jste super chlap a super lektor, je zážitek vás poslouchat. Na vašich seminářích není žádná nuda a hlavně Vaše semináře jsou hodně praktické a použitelné v mé práci.

Blanka Bořilová
team leader


Vážený pane Pávku,
opět vynikající práce – vynikající lektor. Doufám, že Vaše školení bude i nadále po sedmi letech na takové úrovni, jako doposud. těším se na další spolupráci.

Martina Uhrová
team leader


Zdravím Vás pane Pávku,
Vaše semináře jsou vynikající, konstatuji, že jako lektor odvádíte velice dobrou práci, je to prostě super. Víte, o čem mluvíte, poskytujete zpětnou vazbu a umožňujete diskuzi.

Dana Szendretová
team leader


Vážený pane Jardo,
jedním z velkých přínosů vašich seminářů je nekonečné množství pozitivní energie, osvěžení mysli, týmová práce mezi kolegy z různých oddělení, lepší poznání a pochopení problémů ostatních. Děkuji. Bylo to super – jako vždy. Jste pro mne jako baterie – vždy mě naladíte na pozitivní vlnu. Škoda, že nejste Vy náš ředitel.

Lucie Stebenburkerová
team leader


Pane Pávku,
celý kurz byl prezentován a veden výborně. Lektor svou práci zná a dělá velmi dobře a rozumí ji. Nejlepší školení, jaké jsem kdy absolvoval.

Petr Szendei
group leader


Vážený pane Pávku,
celý váš kurz byl příznivě doplňující jak k profesnímu, tak i k rodinnému životu. Dobře strukturované školení.

Radoslav Bubela
team leader


Pane Jardo,
školení mi dalo povědomí o základních principech loajality a motivace a o týmové práci. Pokračujte dál ve své dobré práci. Výborný výkon lektora.

Tomáš Klapálek
team leader


Pane Jardo,
školení bylo super. Děkuji za dobití baterek do dalších složitých bojů. Doporučuji Vaše semináře všem.

Adam Kunc
team leader


Vážený pane Jardo,
Vaše semináře, styl, prezentace, příklady z praxe – vše je na vysoké úrovni. Na vašich seminářích není žádná nuda. Vše je vedeno věcnou, praktickou a zábavnou formou. Byl bych rád, aby další případná školení a semináře byly pod vašim vedením.

Libor Kelner
mistr


Vážený pane Pávku,
na vašich seminářích není co vylepšovat. Patří vám mé velké díky. Doufám, že se ještě potkáme.

František Suchý
mistr


Pane Jardo,
veškeré semináře s Vámi jsou výborné a cíleně vedené. Jste lektor, se kterým má smysl spolupracovat také v budoucnosti.

Jan Forměř
mistr


Pane Jardo,
celý cyklus seminářů „Školy osobnostního rozvoje“ se mi velmi líbil. Obohatilo mne mnohé praktické poznání. Ráda bych pokračovala a viděla zde další mistry z naší firmy, kteří by to velmi potřebovali. Děkuji. Alena Špalková personalistka Pane Jardo, váš styl je jedinečný. Jste člověk na pravém místě a budu velmi ráda, když se budeme opět potkávat. Jste naprosto užitečný (určitě víte, jak to myslím).

Hana Bortlová
personalistka


Pane Pávek,
jste úžasný lektor, rád bych pokračoval a spolupracoval na dalších školeních.

Jaromír Král
mistr


Pane Jardo,
nelze vylepšit dokonalé. Rád bych v těchto seminářích pokračoval. Děkuji.

Jiří Jaroš
mistr


Pane Pávku,
byla jsem velmi spokojena s náplní kurzu a Vašim projevem k danému tématu. Vaše kurzy mi pomáhají při každodenní jednání s podřízenými i nadřízenými.

Daniela Jurková
team leader


Vážený pane Jardo,
poznatky z Vašeho kurzu určitě použiji při práci týmlídra. Je to pro mne přínos hlavně pro komunikaci s nadřízenými a podřízenými. Jen tak dál. Chvála, dokonalá spolupráce a výklad.

Monika Kulatá
team leader


Vážený pane Jardo,
opět mě Vaše přednáška na semináři zaujala, bylo to super. Lektor umí školit a ví, o čem mluví. Proto doufám, že se zúčastním i dalšího školení s panem Pávkem v rámci Školy osobnostního rozvoje. Konkrétním přínosem kurzu pro mne byly hlavně scénky, kde jsme se mohli projevit a kde jsme řešili konkrétní pracovní problémy.

Petra Klimková
team leader


Pane Jardo,
chválím dobrý přístup lektora, určitě mi Vaše poznatky pomůžou při další práci s lidmi. Děkuji.

Vilém Gërlich
team leader


Vážený pane Pávku,
děkuji za možnost sdílení na akci DEMO LYRIX. Celé vzdělávání se dotýká oblastí hodnot lidského života, ze kterých vychází vše ostatní. Toto považuji za velký přínos. Mistři pro nás mají důležitou roli, ne-li nejdůležitější. Díky Vašemu vzdělávaní mohu pracovat efektivněji. Jen tak dále.

Marcela Mikulová
personalistka