Ohlasy 2019

Květen 2019

Pane Pávku, jako vždy super! Lidský přístup, obrovská praxe, profesionální odbornost. Znovu přeji – jen tak dál a co nejdéle.

Alena Kotková
TL vstřikovna


Všechna témata, která jsme probírali, byla pro mne zajímavá a poučná. Pro mne osobně jsou semináře s Vámi velkým přínosem pro pracovní i osobní život. Moc bych si přála pokračovat i v příštím roce.

Jarmila Kvapilová
team leader


Jste jediný lektor, který mne mobilizuje k vnitřním pozitivním změnám. Mám na mysli Vaše charisma a obrovskou praxi. Jste pro mne důvěryhodný a uvěřitelný.

Mojmír Kratina
vrchní mistr


Setkání se zkušeným člověkem, který prošel úspěšně mnoha úskalími života, je vždy prospěšné. To je případ setkání s Vámi, Jaroslave.

Jiří Mrštík
Vedoucí výroby

Duben 2019

Oceňuji přímou komunikaci k mým nadřízeným prostřednictvím lektora. Dále směr – trend k přímému řešení nadefinování slabých a silných stránek. Přál bych si, abychom se příště setkali v širším kolektivu, i se zaměstnanci (dělníky).

Aleš Urbánek
vedoucí výrobního týmu lisovna


Líbí se mi osobní přístup lektora. Jeho praktické zkušenosti a konkrétní doporučení jsou přenositelné a použitelné pro moji práci. Oceňuji také možnost říct svůj názor a otevřenou a pozitivní atmosféru semináře.

Iva Ospálková
vedoucí výrobního týmu laboratoř


Účast a aktivní průběh diskuse s přímým nadřízeným ohledně aktuálních problémů – otevřeně a konstruktivně – proaktivní přístup lektora. Mám rád Váš přímý přístup a perfektní vysvětlení probírané látky.

Tomáš Jansa
průmyslový inženýr


Líbilo se mi aktivní zapojení všech členů týmu při řešení zadaných úkolů. Zajímavé byly shodné názory ostatních na stejné problémy v různých odděleních. Konstruktivní byla diskuse s nadřízeným pod vedením lektora – analýza silných a slabých stránek a následný trend řešení. Školení vřele doporučuji také ostatním zaměstnancům.

Lucie Omastová
instruktor

Březen 2019

Celkové pojetí semináře a obsah školení je velmi zajímavý. Působivé vtažení lektorem do práce v týmu všech účastníků semináře. Velké pracovní a životní zkušenosti školitele přenositelné na naši práci. Ví, co říká. Srozumitelný a jasný výklad. Otevřenost a upřímnost kolegů.

Jan Kaňský
universál ČA2


Všechny Vaše rady si vezmu k srdci, hlavně proto, že jsou pro mne srozumitelné a použitelné jak v pracovním životě, tak i realizovatelné v osobním životě. Pokračujte dál ve své práci, kterou děláte velmi dobře. Děkuji.

Martin Mariáš
TRL


Výborná atmosféra semináře. Zpětná vazba od kolegů na týmovou práci. Osobní přístup. Upřímné jednání. Cenné zkušenosti. Praktický postoj. Děkuji

Vítězslav Burda
vedoucí elektro


Líbilo:
– poznání kolegů
– prezentace týmu
– seznámení s problémy jiných pracovišť
– spolupráce v týmech
– prostor k vlastním názorům
– atmosféra semináře

Jindřich Hrubý
vrchní mistr


Únor 2019

Školení bylo zajímavé a záživné. Dalo mi celkový přehled o tom, jak mohu aktivně ovlivňovat svůj osobní a pracovní život. Byla bych ráda, kdyby firma dále spolupracovala s panem Pávkem. Jsem ráda, že jsem se s Vámi opět setkala a doufám, že ne naposled. Opět jste mě nezklamal. Děkuji.

Petra Klímová
senior operátor


Nejvíce se mi líbilo povídání lektora. Je velmi poučné a zajímavé, protože se jedná o zkušenosti ze života. Přeji hodně posluchačů a věřím, že tento seminář není pro mne poslední. Děkuji.

Pavla Ganczarczyk
team leader


Přednášky jsou srozumitelné, praktické a poučné. Navíc zábavné, nenudím se. Byla bych ráda, kdybychom mohli pokračovat na dalších seminářích. Jsou skvělé. Díky.

Eva Fečová
team leader


Motivující přístup lektora, není to teoretik a mluví z praxe. Konkrétní příklady z praxe a různých firem. Super motivace. Velké poděkování a snad nám firma umožní více takových školení.

Nicolas Frenko
senior operátor

Leden 2019

Styl vedení pana Pávka, jeho komunikace a vyjadřování považuji za velice účinný. Informace a procvičování na semináři je pro mne velmi efektivní. Doporučuji, aby pan Pávek spolupracoval s firmou přímo v provozu. Jen tak dál. Děkuji

Pavel Kudělka
Vedoucí laboratoře


Teoretická část výuky osvětlena na praktických příkladech. To je velice účinné. Výjimečné je, že lektor dokáže udržet pozornost všech zúčastněných po celou dobu kurzu.

Stanislav Leskovian
Dispečer výroby


Cenná je pro mne možnost bližší spolupráce s mistrem z jiné směny a výměna názorů a zkušeností. Dobrá práce vedoucí ke společným cílům. Jsem velmi spokojená. Nebyl to ztracený čas.

Hana Klevepová
Vedoucí směny


Oceňuji praktické příklady a jednoduché metody použití v celé škále týmové práce na všech řídících úrovních. Praktický a osobitý přístup bez použití PC techniky a Power Pointové presentace. Velmi příjemně a užitečně strávený čas na dvou denním semináři. Doporučuji rozšířit spolupráci s panem Pávkem na jeho přímé působení ve výrobě.

Petr Dostál
Dispečer výroby